Partners

Vrienden van Siem

Ook in de komende jaren hoopt Stichting Vrienden van Siem zich in te zetten voor mensen met de ziekte kanker door geld in te zamelen voor ziekenhuizen en zo op tastbare wijze bij te dragen aan een stukje welzijn.

www.vriendenvansiem.nl

Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.

Een nachtzoen, een knuffel, een verhaaltje voor het slapen gaan: juist wanneer ouders en kinderen elkaar het hardst nodig hebben is dit van onschatbare waarde. In Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in Erasmus MC-Sophia.

www.kinderfonds.nl/huis-sophia-rotterdam

Kids Unlimited

De Stichting K!ds Unlimited is opgericht in 2008 voor complex meervoudig gehandicapte kinderen. Zij hebben veel (medische) begeleiding nodig zoals fysiotherapie, logopedie en andere erkende vormen van therapie. Al deze therapie vergt veel energie en enthousiasme, maar kost ook veel geld.

Samen met K!ds Unlimited vinden wij dat ieder complex meervoudig gehandicapt kind in Nederland de beste kansen moet krijgen. Wij geloven dat ontwikkeling gelukkig maakt. Kleine stapjes vooruit, maken grote verschillen voor de kinderen en hun ouders.

www.kidsunlimited.nl

Stichting Everyday People

Stichting Everyday People helpt IEDEREEN die hulp nodig heeft. Vooral daklozen, ouderen en kwetsbare kinderen hebben onze aandacht.

www.everydaypeople.nl

Stichting DaDa

Een ziekenhuisopname is niet niks. Zeker niet voor een kind. Ze verruilen immers hun thuis voor een ziekenhuiskamer. En vaak voor wel meer dan een paar dagen. Stichting DaDa doet er alles aan om kinderen zich ook in het ziekenhuis thuis te laten voelen. En daar draagt Stichting Blokland graag aan bij!

www.stichting-dada.nl

Support Casper

Stichting Blokland steunt nu ook de Support Casper campagne. Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke kankersoorten. De bestaande behandelmethoden helpen nauwelijks bij dit type kanker. Met het geld dat met campagne opgehaald wordt wil Casper van Eijk onderzoek mogelijk maken naar de effecten van behandeling van alvleesklierkanker met viro-immunotherapie. Een hele nieuwe, innovatieve aanpak waarbij de kracht van de patiГ«nt en zijn vermogen om het eigen lichaam in te zetten tegen de kwaadaardige tumor, wordt ingezet.

www.supportcasper.nl

Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Stichting Zwerfkatten Rijnmond werkt aan diervriendelijke beheersing van de populatie zwerfkatten en bevordering van het welzijn van de zwerfkatten in de regio Rijnmond.

www.zwerfkattenrijnmond.nl

Feyenoord Foundation

Via de Feyenoord Foundation verbinden maatschappelijke organisaties Г©n het bedrijfsleven zich aan de sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord.

https://foundation.feyenoord.nl/over-ons/feyenoord-foundation-samenleving

Stichting Sporten voor Sophia

Stichting Blokland steunt nu ook Stichting Sporten voor Sophia. Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. Daarom doet de Stichting Vrienden van het Sophia er alles aan om het verblijf van patiГ«ntjes en hun gezin in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Verder zet de Stichting zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en behandelmethoden te verbeteren.

www.sportenvoorsophia.nl

Stichting Roparun

Het geld wat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: вЂ˜Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

www.roparun.nl

Rotterdamse Sporticonen

Rotterdamse Sporticonen wil de Rotterdamse sporthelden eren Г©n de gezondheid van de Rotterdamse kinderen bevorderen, met name die van kinderen uit kwetsbare doelgroepen
www.rotterdamsesporticonen.nl

Stichting Taai

De Stichting zet zich in om Wetenschappelijk Onderzoek te ondersteunen naar de ziekte Cystic Fibrosis, kortweg CF en ook wel Taaislijmziekte genoemd.

www.stichtingtaai.nl

Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. 35 euro. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school!

www.stichtingjarigejob.nl

Stichting BlijeGift

Stichting BlijeGift ondersteunt maandelijks gezinnen/alleenstaanden die NIET in aanmerking komen voor een wekelijks pakket via de Voedselbank.

www.blijegift.nl

Embrace Life

De Stichting Embrace Life is een initiatief van een aantal patiлnten en fondsenwervers, die zelf een bijdrage willen leveren aan de strijd tegen kanker. In samenwerking met artsen en sponsoren willen zij gerichte onderzoeken steunen die kunnen leiden tot een doorbraak.

embracelife.nl

Sunday Foundation

De Sunday Foundation is een initiatief van de Rotterdammers. Sander de Kramer en Hugo Borst.

sundayfoundation.nl

Stichting Bambanani

De Vrienden van Bambanani zetten zich vanaf 2005 in voor het welzijn van kwetsbare kinderen in en rond de plaats Phalaborwa (Zuid-Afrika). Inmiddels telt het Bambanani netwerk 89 scholen met bijna 5.000 kinderen die elke dag deze scholen bezoeken.

bambanani.org

Stichting Breath

Stichting Breath exploiteert momenteel verschillende huizen in Midden- en Oost-Europa. In Oekraïne en Georgië volgens de Small Group Home formule. Deze formule is gebaseerd op kleinschalige opvang (maximaal tien kinderen per huis) met veel ruimte voor individuele aandacht. Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar groeien er op in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op dat van een regulier gezin. Zorgvuldig geselecteerde gastouders staan daar 24 uur per dag voor de kinderen klaar.

breathcareforkids.com

Leontien Huis

Het Leontienhuis wordt gedragen door twee stichtingen: Stichting Leontienhuis en Stichting Vrienden van het Leontienhuis. Waarom twee? Om ons aanbod en de fondsenwerving van elkaar te scheiden. Stichting Leontienhuis focust op het beleid, de strategie en het aanbod van het Leontienhuis. Terwijl Stichting Vrienden van het Leontienhuis zich richt op de fondsenwerving. Beiden stichtingen zijn geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

leontienhuis.nl

Make a Wish

Wij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Dat doen wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. Ons verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal van alle verhalen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Van maanden van voorbereiden, het verheugen op, zorgeloze momenten met familie en van herinneringen. Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind positieve energie. Zo vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.

makeawishnederland.org

Stichting Anderdak

Stichting Anderdak heeft als ouderinitiatief in H.I.Ambacht een woonvorm gerealiseerd voor 15 mensen met een verstandelijke beperking.

anderdak.nl

Vrienden van Sophia

De Stichting Vrienden van het Sophia is de fondsenwervende organisatie voor het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis en steunt samen met haar donateurs – particulieren, fondsen en stichtingen en bedrijven – belangrijke projecten op het gebied van onderzoek, innovatie en welzijn om zo de beste zorg voor zieke kinderen te kunnen realiseren.

vriendensophia.nl

Bontius Stichting

Elke dag zetten onze gedreven artsen en onderzoekers zich in om ernstige en minder ernstige ziektes dichter bij genezing te brengen. De Bontius Stichting ondersteunt bij het werven van aanvullende financiering voor het wetenschappelijk onderzoek van het LUMC.

lumc.nl/over-het-lumc/steun-het-lumc/bontius-stichting