Partners

Vrienden van Siem

Ook in de komende jaren hoopt Stichting Vrienden van Siem zich in te zetten voor mensen met de ziekte kanker door geld in te zamelen voor ziekenhuizen en zo op tastbare wijze bij te dragen aan een stukje welzijn.

www.vriendenvansiem.nl

Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.

Een nachtzoen, een knuffel, een verhaaltje voor het slapen gaan: juist wanneer ouders en kinderen elkaar het hardst nodig hebben is dit van onschatbare waarde. In Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in Erasmus MC-Sophia.

www.kinderfonds.nl/huis-sophia-rotterdam

Kids Unlimited

De Stichting K!ds Unlimited is opgericht in 2008 voor complex meervoudig gehandicapte kinderen. Zij hebben veel (medische) begeleiding nodig zoals fysiotherapie, logopedie en andere erkende vormen van therapie. Al deze therapie vergt veel energie en enthousiasme, maar kost ook veel geld.

Samen met K!ds Unlimited vinden wij dat ieder complex meervoudig gehandicapt kind in Nederland de beste kansen moet krijgen. Wij geloven dat ontwikkeling gelukkig maakt. Kleine stapjes vooruit, maken grote verschillen voor de kinderen en hun ouders.

www.kidsunlimited.nl

Stichting Everyday People

Stichting Everyday People helpt IEDEREEN die hulp nodig heeft. Vooral daklozen, ouderen en kwetsbare kinderen hebben onze aandacht.

www.everydaypeople.nl

Dirk Kuyt Foundation

Het sporten en/of participeren in een sportteam vergroot de leefomgeving. Door het sporten ontstaan hechte vriendschappen, creëert men nieuwe mogelijkheden en groeit het zelfvertrouwen. Met enige aanpassingen kunnen mensen met een beperking ook meedoen! Daarom ondersteunen wij de Dirk Kuyt Foundation onder het motto: Sport & Fun is for Everyone.

www.dirkkuytfoundation.nl/

Stichting DaDa

Een ziekenhuisopname is niet niks. Zeker niet voor een kind. Ze verruilen immers hun thuis voor een ziekenhuiskamer. En vaak voor wel meer dan een paar dagen. Stichting DaDa doet er alles aan om kinderen zich ook in het ziekenhuis thuis te laten voelen. En daar draagt Stichting Blokland graag aan bij!

www.stichting-dada.nl

Support Casper

Stichting Blokland steunt nu ook de Support Casper campagne. Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke kankersoorten. De bestaande behandelmethoden helpen nauwelijks bij dit type kanker. Met het geld dat met campagne opgehaald wordt wil Casper van Eijk onderzoek mogelijk maken naar de effecten van behandeling van alvleesklierkanker met viro-immunotherapie. Een hele nieuwe, innovatieve aanpak waarbij de kracht van de patiënt en zijn vermogen om het eigen lichaam in te zetten tegen de kwaadaardige tumor, wordt ingezet.

www.supportcasper.nl

High Five Foundation

High Five Foundation is er voor kinderen van 4 t/m 16 jaar van wie de ouders zijn aangesloten bij de voedselbank; de stichting wil deze kinderen onbezorgd laten genieten.

www.highfivefoundation.nl

Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Stichting Zwerfkatten Rijnmond werkt aan diervriendelijke beheersing van de populatie zwerfkatten en bevordering van het welzijn van de zwerfkatten in de regio Rijnmond.

www.zwerfkattenrijnmond.nl

Feyenoord Foundation

Via de Feyenoord Foundation verbinden maatschappelijke organisaties én het bedrijfsleven zich aan de sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord.

https://foundation.feyenoord.nl/over-ons/feyenoord-foundation-samenleving

Stichting Sporten voor Sophia

Stichting Blokland steunt nu ook Stichting Sporten voor Sophia. Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. Daarom doet de Stichting Vrienden van het Sophia er alles aan om het verblijf van patiëntjes en hun gezin in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Verder zet de Stichting zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en behandelmethoden te verbeteren.

www.sportenvoorsophia.nl

Sikkelcel Fonds

Stichting Blokland steunt nu ook het Sikkelcel Fonds. Het Sikkelcelfonds wil meer aandacht genereren voor de oplossing van de sikkelcelziekte en baanbrekend, wetenschappelijk onderzoek financieren, om zo in de toekomst deze slopende en pijnlijke ziekte te genezen.

hetsikkelcelfonds.nl

Dutch CAA Foundation

De CAA Foundation is de enige foundation wereldwijd die zich inzet om geld in te zamelen om onderzoek te doen naar de ziekte CAA. De ziekte CAA (Cerebrale Amyloid Angiopathie) speelt zich af in de kleine bloedvaten van de hersenen. In de wand van die vaten hoopt zich amyloid (giftig eiwit) op. Dit veroorzaakt herhaaldelijk hersenbloedingen en infarcten. Dit leidt o.a. tot verlammingen, dementie en uiteindelijk de dood. 1 op de 4 mensen boven de 60 krijgt CAA. Dit aantal neemt toe. Aangezien de ziekte bij een breed publiek nog onbekend is, focust de Foundation zich niet alleen op fondsenwervende activiteiten maar ook op publieksactiviteiten om deze veelvoorkomende ziekte landelijk op de kaart te zetten.

dutchcaafoundation.nl/caa/

Stichting Roparun

Het geld wat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

www.roparun.nl

Rotterdamse Sporticonen

Rotterdamse Sporticonen wil de Rotterdamse sporthelden eren én de gezondheid van de Rotterdamse kinderen bevorderen, met name die van kinderen uit kwetsbare doelgroepen
www.rotterdamsesporticonen.nl

Weerstandsfonds

De droom van het Weerstandsfonds is: nooit meer ziek. Het Weerstandfonds financiert daarom onderzoeksprojecten in de vakgebieden immunologie en infectiologie, zodat we ons in de toekomst beter kunnen verdedigen tegen virussen en bacteriën.

www.weerstandfonds.nl

Stichting Taai

De Stichting zet zich in om Wetenschappelijk Onderzoek te ondersteunen naar de ziekte Cystic Fibrosis, kortweg CF en ook wel Taaislijmziekte genoemd.

www.stichtingtaai.nl

Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. 35 euro. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school!

www.stichtingjarigejob.nl

Stichting BlijeGift

Stichting BlijeGift ondersteunt maandelijks gezinnen/alleenstaanden die NIET in aanmerking komen voor een wekelijks pakket via de Voedselbank.

www.blijegift.nl

Giovanni van Bronckhorst Foundation

De Giovanni van Bronckhorst Foundation (GvBF) is opgericht door Giovanni en Marieke van Bronckhorst met als doel iets terug doen voor de samenleving.

www.vanbronckhorstfoundation.com