Bestuur

Het bestuur

De samenstelling van het bestuur is gedurende 2024 als volgt:

  • Dhr. W. (Pim) Blokland (voorzitter)
  • Mevr. G.C. (Gerda) Blokland - Walchenbach (secretaris)
  • Drs. R.W.A. (Remco) Schoonderwoerd RA (penningmeester)
  • Dhr. T. (Toon) Kraamer
  • Mr. M.B. (Mark) Lucas Luijckx

Het bestuur wordt niet betaald voor haar werkzaamheden. De bestuursleden zetten zich belangeloos in om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken binnen de financiële mogelijkheden die de Stichting heeft, maar ook om te adviseren, te controleren en om naar buiten toe verantwoording af te leggen.