Partners

Stichting K.A.L.M.

De stichting K.A.L.M. heeft ten doel het financieel ondersteunen en begeleiden van activiteiten voor kinderen met een al dan niet aangeboren motorische beperking. Daarbij maken zij gebruik van een interactieve dolfijnondersteunde therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy Center (CDTC) en/ of BBFM (Brucker Biofeedback Method) op Curaçao.

Deze therapieën hebben bewezen een belangrijke aanvulling in de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor het kind, ouders en hun omgeving te kunnen zorgen.

www.stichtingkalm.nl/

Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.

Een nachtzoen, een knuffel, een verhaaltje voor het slapen gaan: juist wanneer ouders en kinderen elkaar het hardst nodig hebben is dit van onschatbare waarde. In Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in Erasmus MC-Sophia.

http://www.kinderfonds.nl/huis-sophia-rotterdam

Kids Unlimited

De Stichting K!ds Unlimited is opgericht in 2008 voor complex meervoudig gehandicapte kinderen. Zij hebben veel (medische) begeleiding nodig zoals fysiotherapie, logopedie en andere erkende vormen van therapie. Al deze therapie vergt veel energie en enthousiasme, maar kost ook veel geld.

Samen met K!ds Unlimited vinden wij dat ieder complex meervoudig gehandicapt kind in Nederland de beste kansen moet krijgen. Wij geloven dat ontwikkeling gelukkig maakt. Kleine stapjes vooruit, maken grote verschillen voor de kinderen en hun ouders.

http://www.kidsunlimited.nl

Maag Lever Darm Stichting

Nederland kent 2 miljoen buikpatiënten. De Maag Lever Darm Stichting staat achter hen. Door onderzoek te faciliteren en voorlichting beoogt de Stichting levens te redden. Het team van de Maag Lever Darm Stichting, samen met alle betrokken deskundigen, onderzoekers, artsen, zorgprofessionals, voorlichters, donateurs en vrijwilligers, zijn zeer gemotiveerd en trots om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van Nederland.

http://www.mlds.nl

Dirk Kuyt Foundation

Het sporten en/of participeren in een sportteam vergroot de leefomgeving. Door het sporten ontstaan hechte vriendschappen, creëert men nieuwe mogelijkheden en groeit het zelfvertrouwen. Met enige aanpassingen kunnen mensen met een beperking ook meedoen! Daarom ondersteunen wij de Dirk Kuyt Foundation onder het motto: Sport & Fun is for Everyone.

http://www.dirkkuytfoundation.nl/

Stichting DaDa

Een ziekenhuisopname is niet niks. Zeker niet voor een kind. Ze verruilen immers hun thuis voor een ziekenhuiskamer. En vaak voor wel meer dan een paar dagen. Stichting DaDa doet er alles aan om kinderen zich ook in het ziekenhuis thuis te laten voelen. En daar draagt Stichting Blokland graag aan bij!

http://www.stichting-dada.nl

Support Casper

Stichting Blokland steunt nu ook de Support Casper campagne. Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke kankersoorten. De bestaande behandelmethoden helpen nauwelijks bij dit type kanker. Met het geld dat met campagne opgehaald wordt wil Casper van Eijk onderzoek mogelijk maken naar de effecten van behandeling van alvleesklierkanker met viro-immunotherapie. Een hele nieuwe, innovatieve aanpak waarbij de kracht van de patiënt en zijn vermogen om het eigen lichaam in te zetten tegen de kwaadaardige tumor, wordt ingezet.

http://www.supportcasper.nl

Erasmus MC Vriendenfonds

Het Erasmus MC Vriendenfonds is het officiele steunfonds van het Erasmus MC. Het fonds is in 2007 opgericht met als doel de fondsenwerving voor het Erasmus MC te professionaliseren. Het Erasmus MC Vriendenfons heeft 4.000 particuliere donateurs en een Business Club. Het fonds ondersteunt jong talent in het Erasmus MC en reikt jaarlijks het Erasmus MC Vriendenfonds Fellowship uit aan jonge onderzoekers.

http://www.erasmusmcvrienden.nl

Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Stichting Zwerfkatten Rijnmond werkt aan diervriendelijke beheersing van de populatie zwerfkatten en bevordering van het welzijn van de zwerfkatten in de regio Rijnmond.

http://www.zwerfkattenrijnmond.nl

Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard


Op 27 mei 1999 is de Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard opgericht. De doelstelling van deze stichting is het realiseren van het huifbedrijden voor mensen met een handicap.

http://www.huifbedrijden.hoekschewaard.nl

Stichting Sporten voor Sophia

Stichting Blokland steunt nu ook Stichting Sporten voor Sophia. Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. Daarom doet de Stichting Vrienden van het Sophia er alles aan om het verblijf van patiëntjes en hun gezin in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Verder zet de Stichting zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en behandelmethoden te verbeteren.

http://www.sportenvoorsophia.nl/

Dutch CAA Foundation

De CAA Foundation is de enige foundation wereldwijd die zich inzet om geld in te zamelen om onderzoek te doen naar de ziekte CAA. De ziekte CAA (Cerebrale Amyloid Angiopathie) speelt zich af in de kleine bloedvaten van de hersenen. In de wand van die vaten hoopt zich amyloid (giftig eiwit) op. Dit veroorzaakt herhaaldelijk hersenbloedingen en infarcten. Dit leidt o.a. tot verlammingen, dementie en uiteindelijk de dood. 1 op de 4 mensen boven de 60 krijgt CAA. Dit aantal neemt toe. Aangezien de ziekte bij een breed publiek nog onbekend is, focust de Foundation zich niet alleen op fondsenwervende activiteiten maar ook op publieksactiviteiten om deze veelvoorkomende ziekte landelijk op de kaart te zetten.

http://dutchcaafoundation.nl/caa/